Begeleiden op maat

Leerling begeleiding

Een kind dat goed in zijn vel zit, leert ook goed. CSG Calvijn doet er
alles aan om elke leerling de begeleiding te geven die bij hem/haar
past. Zowel op het gebied van leren, als in de persoonlijke ontwikkeling en in de omgang met anderen. Op Calvijn hebben wij oog voor iedere leerling persoonlijk.

De Mentor 
Iedere klas heeft een mentor die het eerste aanspreekpunt is voor leerlingen en de ouders. Mentoren begeleiden leerlingen met het leren studeren, huiswerk maken en in de omgang met elkaar. Sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig dan de mentor kan bieden. Dan kunnen we het ondersteuningsteam op de school inschakelen. 

Ondersteuningsplan
Alle vormen van zorg en ondersteuning die Calvijn leerlingen biedt, staan beschreven in het zogeheten ondersteuningsplan. Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen een goede persoonlijke begeleiding verdienen, zodat leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Pestprotocol 
Wij willen dat leerlingen en medewerkers zich veilig voelen op Calvijn. Dat is een basisvoorwaarde om te kunnen groeien en leren. Om pestgedrag te voorkomen heeft Calvijn heeft een pestprotocol opgesteld. In dit protocol staat hoe wij omgaan met (digitaal) pestgedrag en welke methoden en activiteiten wij inzetten om pesten te voorkomen.

Sociale media 
Sociale media bieden ons een mogelijkheid om te laten zien dat we trots zijn op onze school. Maar verkeerd gebruik kan (soms onbewust) onze goede naam schaden. Wij hebben een protocol opgesteld voor de omgang met sociale media.