Regelingen en verzekeringen


Meer over de ouderbijdrage, reductieregeling en verzekeringen.

Vrijwillige ouderbijdrage

CSG Calvijn is een bijzondere school, die extra inspanningen verricht om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Een deel van die kosten brengen wij via een vrijwillige ouderbijdrage in rekening. Daarnaast zijn er ook in sommige gevallen specifieke kosten voor een leerling. Download hier de brief over de schoolkosten 2016-2017

Reductieregeling

Als u meerdere kinderen heeft die zijn ingeschreven bij CSG Calvijn, dan kunt u gebruikmaken van de reductieregeling (kortingsregeling). Deze regeling is alleen van toepassing op de kosten die vallen onder de algemene vrijwillige ouderbijdrage. Als u gebruik wilt maken van de reductieregeling, moet u zelf een terugbetaalformulier invullen; dit is te vinden op het portaal onder de tegel ‘Betalen ouderbijdrage’.

Verzekeringen

De Besturenraad heeft voor het christelijk onderwijs een verzekeringspakket gemaakt. In het pakket is een verzekering afgesloten voor ongevallen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband en de reis van en naar school. De kosten voor deze verzekering worden geïnd via het algemene deel van de ouderbijdrage.

Er zijn aan het verblijf van uw kind op school nog andere risico's verbonden. Bijvoorbeeld de mogelijkheid van materiële schade aan kleding en andere eigendommen van uw kind. Deze verzekering kunt u uitsluitend afsluiten door middel van een unieke inlogcode. Deze code is te vinden op het portaal onder de tegel 'Ouders/verzorgers' en vervolgens 'Regelingen'. Kijk voor meer informatie op www.leerlingenverzekering.nl.